• Oprogramowanie i sprzęt dla grafików

    Praca w specjalności IT – programista oraz analityk IT

    Branża IT rozwija się w Polsce niezmiernie energicznie, w związku z tym firmy IT bezustannie szukają nowych ekspertów i pracowników. W IT zdołamy wyróżnić mnogość stanowisk pracy, takich jak przykładowo programista. Profesja programisty polega na tworzeniu programów komputerowych w pewnych określonych językach programowania. Programiści w wielu przypadkach znają parę przeróżnych języków programowania, chociaż mnóstwo z nich w swej pracy posługuje się jedynie jednym, tym, w którym są najbardziej wyspecjalizowani.

  • Marketing i reklama

    Co warto studiować, by mieć pracę

    Rynek pracy w najbliższych latach z pewnością będzie się mocno modyfikował. Z jednej strony istnieje ogromne bezrobocie pośród młodych , zaś z drugiej – 80 proc. pracodaWCów w 2014 roku oświadczało, iż miało kłopot z odnalezieniem właściwego pracobiorcy.Brak talentów staje się coraz to poważniejszym kłopotem dla gospodarki światowej.