Marketing i reklama

Najważniejsze obowiązki chlebodawcy względem pracobiorcy

Zgodnie z przepisami, zatrudniony ma prawo do godziwego uposażenia za realizowaną pracę, jakie nie może być mniejsze od płacy minimalnej.
Jego wielkość powinna być uzależniona głównie do rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji pracownika a także ilości a także jakości wyświadczanej przez niego pracy.

Prawodawca ściśle przy tym wskazał, w jaki sposób chlebodawca ma wynagrodzenia wypłacać – dokładnie raz na miesiąc, w stałym i ustalonym z góry terminie. Z zasady robi się to „z dołu”, czyli za pracę wykonaną, nie później jednakże niż w przeciągu pierwszych dziesięciu dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Cały czas nurtuje Cię ów temat? Wejdź w podany link i tam jest autorska witryna, gdzie przeczytasz dodatkowe informacje.

Pensję można przelewać też „z góry”, jeśli takie ustalenia przyjęte zostaną w zakładzie pracy. Pracodawca nie może także opóźniać wypłaty wynagrodzenia czy przekazywać je w ratach.

led

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

Na pracodawcy spoczywa też szereg obowiązków powiązanych z ochroną zdrowia pracowników – należą do nich też obowiązkowe badania lekarskie. Zwierzchnik musi zatem skierować a także pokryć koszta badań wstępnych nowo przyjmowanej do przedsiębiorstwa osoby. Na pracodawcy ciąży także – preparat z magnezem/czytelnia/artykul/105,jak-wybrac-preparat-z-magnezem – obowiązek skierowania i pokrycia kosztu badań kontrolnych. Okresowym badaniom podlegają wszyscy pracobiorcy, a ich częstotliwość wyznacza medyk biorąc pod uwagę stan zdrowia zatrudnionego a także warunki pracy specyficzne dla zajmowanego stanowiska pracy.

Natomiast badania kontrolne są przeprowadzane w przypadku niezdolności pracobiorcy do pracy z przyczyny choroby trwającej dłużej aniżeli miesiąc – ich celem będzie sprawdzenie, czy pracobiorca może jeszcze wykonywać pracę na swym stanowisku. Szef musi też zapewnić zatrudnionemu przeszkolenie z zakresu BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*